Agencje pracy tymczasowej

praca tymczasowaAgencje pracy tymczasowej

Przedmiotem ich działalności jest zatrudnianie pracowników w celu kierowania ich do wykonywania pracy na rzecz pracodawców użytkowników. Pracodawca użytkownik nie pozostaje w stosunku pracy z pracownikiem ani w żadnym innym stosunku prawnym. Jest to działalność nakierowana na rzecz ograniczenia bezrobocia.

Praca tymczasowa

Ma charakter sezonowy, okresowy i doraźny. Obejmuje wykonywanie zadań, których nie są w stanie wykonać pracownicy pracodawcy użytkownika. Może być wykonywana w zastępstwie nieobecnego pracownika. Pracownikowi tymczasowemu nie wolno powierzyć pracy szczególnie niebezpiecznej. Umowę o pracę tymczasową zawiera z pracownikiem wyłącznie agencja. Przed nawiązaniem umowy z pracownikiem tymczasowym, agencja zawiera na piśmie umowę z pracodawcą użytkownikiem. W tej umowie muszą się znaleźć wszystkie uzgodnienia i agencja ma obowiązek poinformować o nich osobę, która będzie tę prace wykonywać.

Korzyści wynikające z pracy tymczasowej

Daje ona szansę na stałe zatrudnienie lub może stanowić dodatkowe źródło dochodu. Czas pracy jest elastyczny a pracownik sam ustala, kiedy może pracować. Dzięki takiemu rozwiązaniu można pracę pogodzić z innymi obowiązkami. Jest to też szansa na zdobycie nowego doświadczenia, które będzie można uwzględnić w swoim CV.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Praca dorywcza i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.